Activiteiten

Hrieps   -   Zaterdag 30 april 2016
Excursie Duitsland   -   25 en 26 februari 2016
Tour de Boer  -  zaterdag 19 december 2015

Zaterdag 19 december organiseerde AJK West Zeeuws Vlaanderen “Tour de Boer”. Die dag zijn drie interessante bedrijven in de buurt bezocht. De planning was als volgt:

13:00 uur Goud Biervliet BV
Op dit uienhandel- en opslagbedrijf kregen wij een rondleiding van onze leden Tom en Niels. Zij zijn beide werkzaam op dit bedrijf.  Door hun enthousiaste verhaal zijn we veel te weten gekomen over het reilen en zijlen binnen hun bedrijf en daarnaast over de teelt van 1ste en 2de jaars plantuien. 

14:30 uur Kaasboerderij de Vos
Bij Kaasboerderij de Vos werden we hartelijk ontvangen met een bakje koffie en oliebollen. Adrie vertelde over het verleden en de toekomst van hun bedrijf. Hij nam ons vervolgens mee naar de Kaasmakerij waar met name zijn moeder iedere dag kaas maakt. We kregen het hele proces te zien van waar de melk binnen komt, tot het pekelen en boenen van de kaas. Daarna kregen we een rondleiding over het gehele bedrijf. Beginnend bij het jongvee en eindigend bij de melkstal.

16:30 uur Biologisch Leghennenbedrijf De Bruijckere- Vercraeije
Bij Biologisch leghennenbedrijf De Bruijckere – Vercraeije kregen wij de mogelijkheid om eens in een kippenstal te kijken. Andre nam ons mee in de wereld van de legkippen en vertelde onder andere over de invloed van licht en de radio op het gedrag van de kippen en daarmee het leg gedrag.

18:00 uur Pizzeria Romagna Sluis
Aansluitend op de excursie hebben we met zijn allen een pizza gegeten bij de Pizzeria in Sluis en hebben we nageborreld in Jopie.


Farmers got Talent 2015   -   zondag 18 oktober 2015

Dit jaar ging het niet zonder slag of stoot. Het jaarlijkse evenement van AJK West Zeeuws Vlaanderen, wat normaal in het derde weekend van september plaats vindt, werd verplaatst naar 18 oktober. Maar het werd er zeker niet minder om!

Op het perceel aan de rotonde bij Potjes werd het 10-jarig jubileum, voorheen Oldtimerdag, een groot succes. Met zo’n 48 deelnemers en ongeveer 600 toeschouwers werd deze dag nog groter dan voorgaande jaren!

De jaarlijkse rondrit met de tractoren startte dit jaar in Biervliet. Zo reden de tractoren en unimogs door de West Zeeuws Vlaamse polders en eindigden op het perceel bij Potjes. Na deze rit werd het varken, dat al een gehele ochtend aan het spit had gehangen, geslacht. De deelnemers, sponsoren en vrijwilligers konden van deze heerlijke lunch genieten en genoeg eten voor het middag-programma.

Dit jaar bestond het middag programma uit verschillende activiteiten. Nieuw was het pakjes stapelen met de verreiker die voorzien was van maar één pin. Ook het spijkerpoepen met een minikraantje was een nieuwe activiteit. Veel van de bezoekers hebben dit dan ook geprobeerd.

Tevens waren er verschillende demonstraties van nieuwe machines van onze sponsoren aanwezig die het perceel tot een bondkleurig trekkerspektakel maakte. We sloten deze bijzondere dag af met een drankje, een praatje en een gezellige zanger! Wij willen u danken voor uw komst! En tot volgend jaar!


De Quiz der quizzen    -    vrijdag 20 februari 2015

Na lang zoeken, plannen en agenda’s op elkaar afstemmen was, op vrijdag 20 februari, de eerste samenwerking tussen AJK West Zeeuws Vlaanderen en De Groene Kring (onze Belgische collega’s) een feit.  En niet zomaar een samenwerking, maar een avondvullende Quiz!

We werden verwelkomd  op  ’t Livinushof net over de grens in Sint Margriette. In een mooi huisje van stevige houten balken, muren van glas en waar de kolen kachel de ruimte flink verwarmde.

De ontvangst was om 20:00 uur, tel daar een Belgs uurtje bij op, om zo om 21:00 uur te kunnen starten met de quiz. Onder leiding van de quizmasters Rens en Bart passeerden de eerste vragen de revue. Met ronde 1 over aardrijkskunde en biologie, tussenronde A over trekker logo’s en vervolgens ronde 2 over Taal en Geschiedenis. Bij tussenronde B moesten de hersens flink gekraakt worden om het raster te kunnen oplossen.

Ondertussen werd de AJfrietpan aangeslingerd, zodat in de pauze menig bitterbal genuttigd kon worden.  De laatste ronde voor de pauze ging over Economie met als afsluitende vraag: Hoeveel hectare telt een gemet?.

In de pauze kon men raadsel als bonusopgaven oplossen. Waar gedurende de quiz de ene na de andere opmerking, van de ruimte een café maakte, was het in de pauze juist muisstil. Iedereen kon het niet laten om ook de raadsels zo goed mogelijk in te vullen.

Na de pauze volgden de antwoorden van het eerste deel. Het team “De Belgen van achter” had de hoogste tussenstand.

Een aantal rondes, tussenrondes  en frikandellen later volgde de prijsuitreiking. Een bierpakket vol met speciaal bieren ging naar het team dat bij de tussenstand ook al bovenaan stond: De Belgen van achter.

Een van de raadsels van de avond:
Boer Kees wil 10 bomen planten. Hij wil deze in 5 rechte lijnen planten met op elke lijn 4 bomen. Hoe kan boer Kees dit doen? Teken het uit!


Excursie Yara    -    zaterdag 22 februari 2014

In samenwerking met het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK) heeft AJK-West Zeeuws Vlaanderen dit jaar een excursie kunnen realiseren naar kunstmestproducent YARA te Sluiskil. Een 24 enthousiaste deelnemers maakten gebruik van de unieke kans om eens een kijkje achter de schermen te nemen bij een gigantische onderneming als Yara. Tijdens de rondleiding werden diverse vragen over zowel energiegebruik, afzet van reststromen en de productie van (meng)meststoffen beantwoord. Ook werd uitgelegd hoe diverse soorten kunstmest worden geproduceerd en hoe de fabriek probeert in te spelen op de wensen van de mondiale landbouw. YARA is, als een van de grootste producenten van kunstmest, erg bewust bezig met het efficiënt(er) produceren van voedsel in zowel binnen als buitenland.

Als afsluiting vond een rondleiding over het 130 hectare grote fabrieksterrein plaats. De deelnemers waren verrast door de opbouw van de fabriek, welke een afwisseling is van oud en modern. Op het eerste gezicht lijkt dit een immense wirwar van buizen, maar de diverse compartimenten/afdelingen zijn wel degelijk zichtbaar en het productieproces werd dan ook snel duidelijker. Al met al een geslaagde dag!


Excursie Friesland met het ZAJK    -    14 en 15 februari 2014

Op 14 februari 2014 organiseerde het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt een excursie naar Friesland voor de melkveehouders en akkerbouwers. Deze busreis begon voor de Zeeuws Vlaamse deelnemers vroeg in de morgen . Op de eerste dag stond voor zowel de akkerbouwers als melkveehouders een excursie naar machinefabrikant Miedema op het programma. Na een korte introductie over de producten, visie en missie volgde een rondleiding door de fabriekshallen. Na de lunch splitste de groep op in Melkvee en Akkerbouw.

De melkveehouders vervolgden hun weg naar de Cowhouse, een bedrijf dat zich richt op de gezondheid en welzijn van het melkvee. Hierna volgde een excursie naar de Dairy Campus, de proefboerderij waar diverse onderwerpen als ammoniak emissie, hygiëne en voeding werden besproken.
De akkerbouwers vervolgden hun weg naar het kweekbedrijf van de HZPC in het uiterste Noordoosten van Friesland. Hier werden de aanwezigen bijgepraat over de vermeerdering en ontwikkeling van nieuwe aardappelrassen.

Na een goed (romantisch valentijns-) diner, vertrokken de veehouders voor een bedrijfsbezoek bij de familie Faassen. De akkerbouwers konden blijven zitten en onder het genot van een pilsje, luisteren naar de mogelijkheden van het nieuwe handelsplatform Uienhandel.nl.

Op zaterdag 15 februari vertrokken de akkerbouwers naar de proefboerderij van Miedema, waar de Smart Grader opgesteld stond. Hier werden demonstraties met diverse partijen aardappelen gehouden, zodat de groep kennis kon maken met het optisch sorteren van ongewassen aardappelen op zowel maat als gebreken.

De akkerbouwers vervolgden diezelfde morgen hun weg naar het bedrijf van de gebroeders Hoogterp, wat zich voornamelijk richtte op de teelt van pootaardappelen.

De melkveehouders hebben deze morgen doorgebracht bij melkveehouder  Reijenga  waar onder andere het Bokano kuilafdek systeem werd gedemonstreerd. Hierna werd de reis vervolgd naar het bedrijf van fam. Kleefstra waar een rondleiding door de nieuwe bedrijfsgebouwen werd gegeven.

Al met al een drukke, maar erg leerzame en gezellige excursie!


Krulbollen    -    Nieuwjaarsactiviteit 2014

Op 31 januari was het zover, AJK West Zeeuws Vlaanderen hield haar nieuwjaarsactiviteit. Dit jaar was het thema een authentieke sport uit het uiterste Zuidwesten van het land: Krulbollen.

Een aantal deelnemers had al fanatiek geoefenend,  om tijdens het nieuwjaarsevenement te kunnen uitblinken in deze sport. Het is bij deze sport de bedoeling om in teamverband de bollen zo dicht mogelijk bij de zogenaamde staak te krijgen. Talent en inzicht zijn hierbij twee zéér belangrijke factoren.

De 33 zeer fanatieke deelnemers kwamen gespannen, maar vol zelfvertrouwen binnen op de krulbolbaan van Waterlandkerkje. Na een korte uitleg werden de teams op professionele wijze ingedeeld, zodat er een goede mengeling van talenten en leeftijden ontstond. Zes teams bemanden dapper de krulbolbanen en na het bespreken van diverse strategieën, barstte de strijd los. Onder het genot van een pintje en wat bitterballen werd er tot in de kleine uurtjes fanatiek door gespeeld. Naarmate de avond vorderde, werd de strijd fanatieker. Zelfs onze (enige) deelnemer van de overkant kon het niet laten om nog een laatste, allerlaatste en aller allerlaatste potje mee te spelen met zijn fanatieke team.

Namens het bestuur willen we graag iedereen bedanken voor zijn inzet en aanwezigheid, wij hopen ook dit jaar op de ingeslagen weg door te kunnen gaan, met onder andere leuke en leerzame excursies!

Secured By miniOrange